Vi finns för dig som vill bygga stenhus.

Svenska Stenhusföreningen är en oberoende rikstäckande intresseförening för materialleverantörer, entreprenörer, arkitekter och andra föreskrivande konsulter samt försäljningsbolag som agerar mellanhand i husaffärer. Ett viktigt syfte med föreningen är att göra det enklare för kunder att hitta väletablerade och trygga stenhusföretag som har dokumenterad erfarenhet av att bygga stenhus, antingen arkitektritade stenhus eller från egen skiss.

Månadens hus

Det stiliga stenhuset med inspiration från de skånska storgårdarna är byggt efter familjens egna ritningar. Stenhuset på 1 ½ plan och 250 m² är imponerande, men ändå återhållsamt elegant. Läs mer»

Hemma-hos-reportage

Det vita stenhuset är ett fint exempel på den funktionalistiska arkitekturens bästa sidor. Vi är i södra Sverige för att göra ett reportage om familjen Bergmans nybyggda stenhus. Läs mer»

Kontakta ordförande

Du kan kontakta vår arbetande ordförande Anders Davies på följande sätt:
Tel: 040 – 23 20 00
Mobil: 0705 – 23 20 00
anders.davies@svenskastenhusforeningen.se

Stenhus

Naturligtvis gillar vi stenhus. Vi arbetar med stenhus varje dag och vi har genom åren bara blivit mer och mer övertygade om att det är det bästa byggnadsmaterialet att bygga hus med. Det finns många starka argument för att bygga sitt hus i sten och vi har försökt sammanfatta dem på ett överskådligt sätt. Mycket nöje med din läsning och börja gilla stenhus precis som vi!

Vad är ett stenhus?

För oss inom Svenska Stenhusföreningen är definitionen av ett äkta stenhus mycket tydlig och väldigt enkel.

Stommen i ett stenhus ska bestå av en stenvägg, vilken är tillverkad i något helt oorganiskt material som t.ex. lättklinkerblock, lättbetong eller tegel. Med andra ord så ska ytterväggar, bärande konstruktioner och bjälklag vara murade eller gjutna i icke organiska material. Stenväggen ska minst uppfylla alla uppställda krav beträffande förmåga att bära laster, energikrav, täthet mot ofrivilligt luftläckage samt brandsäkerhet.

hplush_stor1
antracithus_stor
haaks_stor2
svart_footer
holm_stor1
stenhus_vast_stor2
orementhus_stor1
AD_stor1