Arkitektritade stenhus

Artiklar om oss

Energibalansräkning

Fördelar med stenhus

Inspiration

Ett hus som består – år efter år

Svenska Stenhusföreningen (SSF) är en rikstäckande intresseförening för hustillverkare, entreprenörer, leverantörer, konsulter, försäljningsbolag och andra samarbetspartners i stenhusbranschen.

Diskret elegans i sten

Vi är på besök hos familjen Lundin för att göra ett hemma hos reportage om deras nybyggda stenhus.

Smart klassisk villa

Det är en vacker och solig dag och vi är på besök hos familjen Stenberg i deras nybyggda stenhus i södra Sverige.

Med utsikt mot havet

Vi besöker familjen Ohlsson för att göra ett hemma hos reportage om deras nybyggda stenhus.

Vi finns för dig som vill bygga stenhus

Svenska Stenhusföreningen är en oberoende rikstäckande intresseförening för materialleverantörer, entreprenörer, arkitekter och andra föreskrivande konsulter samt försäljningsbolag som agerar mellanhand i husaffärer. Ett viktigt syfte med föreningen är att göra det enklare för kunder att hitta väletablerade och trygga stenhusföretag som har dokumenterad erfarenhet av att bygga stenhus, antingen arkitektritade stenhus eller från egen skiss. Ett annat viktigt syfte är att vi agerar med kunskap mot våra kunder. Därav samarbetar vi med universitet och organisationer för att ständigt uppdatera oss vad gäller de mest hållbara lösningar som finns på husmarknaden. Vi är också stolta medlemmar av föreningen Tungt, murat o putsat byggande, vars syfte är att vara ett utbildningscenter för ledande aktörer i branschen.

Vi kan stenhus!

Naturligtvis gillar vi stenhus. Vi arbetar med stenhus varje dag och vi har genom åren bara blivit mer och mer övertygade om att det är det bästa byggnadsmaterialet att bygga hus med. Det finns många starka argument för att bygga sitt hus i sten och vi har försökt sammanfatta dem på ett överskådligt sätt. Mycket nöje med din läsning och börja gilla stenhus precis som vi!

Vad är ett stenhus?

För oss inom Svenska Stenhusföreningen är definitionen av ett äkta stenhus mycket tydlig och väldigt enkel.
Stommen i ett stenhus ska bestå av en stenvägg, vilken är tillverkad i något helt oorganiskt material som t.ex. lättklinkerblock, lättbetong eller tegel. Med andra ord så ska ytterväggar, bärande konstruktioner och bjälklag vara murade eller gjutna i icke organiska material. Stenväggen ska minst uppfylla alla uppställda krav beträffande förmåga att bära laster, energikrav, täthet mot ofrivilligt luftläckage samt brandsäkerhet.