Vi finns för dig som vill bygga stenhus.

Svenska Stenhusföreningen är en oberoende rikstäckande intresseförening för materialleverantörer, entreprenörer, arkitekter och andra föreskrivande konsulter samt försäljningsbolag som agerar mellanhand i husaffärer. Ett viktigt syfte med föreningen är att göra det enklare för kunder att hitta väletablerade och trygga stenhusföretag som har dokumenterad erfarenhet av att bygga stenhus, antingen arkitektritade stenhus eller från egen skiss. Ett annat viktigt syfte är att vi agerar med kunskap mot våra kunder. Därav samarbetar vi med universitet och organisationer för att ständigt uppdatera oss vad gäller de mest hållbara lösningar som finns på husmarknaden. Vi är också stolta medlemmar av föreningen Tungt, murat o putsat byggande, vars syfte är att vara ett utbildningscenter för ledande aktörer i branschen.

Månadens hus

Det stiliga stenhuset med inspiration från de skånska storgårdarna är byggt efter familjens egna ritningar. Stenhuset på 1 ½ plan och 250 m² är imponerande, men ändå återhållsamt elegant. Läs mer»

Hemma-hos-reportage

Det vita stenhuset är ett fint exempel på den funktionalistiska arkitekturens bästa sidor. Vi är i södra Sverige för att göra ett reportage om familjen Bergmans nybyggda stenhus. Läs mer»

Kontakta ordförande

Du kan kontakta vår ordförande Håkan Bengtsson:
Tel: 035-71 08 008 eller 070-543 80 22 eller
hakan@holmsentreprenad.se

Putsutbildning Sto Scandinavia & presentation av Svenska Stenhusföreningen

I november 2017 samlades medlemmar i Sto Scandinavia ABs lokaler på Gesällgatan i Linköping, och genomförde en putsutbildning. Utbildningen var ett led i att våra medlemmar certifieras för att kunna erbjuda marknaden aktuella och relevanta produkter till stenhuskunder.

Stenhus

Naturligtvis gillar vi stenhus. Vi arbetar med stenhus varje dag och vi har genom åren bara blivit mer och mer övertygade om att det är det bästa byggnadsmaterialet att bygga hus med. Det finns många starka argument för att bygga sitt hus i sten och vi har försökt sammanfatta dem på ett överskådligt sätt. Mycket nöje med din läsning och börja gilla stenhus precis som vi!

Vad är ett stenhus?

För oss inom Svenska Stenhusföreningen är definitionen av ett äkta stenhus mycket tydlig och väldigt enkel.

Stommen i ett stenhus ska bestå av en stenvägg, vilken är tillverkad i något helt oorganiskt material som t.ex. lättklinkerblock, lättbetong eller tegel. Med andra ord så ska ytterväggar, bärande konstruktioner och bjälklag vara murade eller gjutna i icke organiska material. Stenväggen ska minst uppfylla alla uppställda krav beträffande förmåga att bära laster, energikrav, täthet mot ofrivilligt luftläckage samt brandsäkerhet.

ssf_web_slider_3000x200px_hplush
ssf_web_slider_3000x200px_sto
ssf_web_slider_3000x200px_haaks
ssf_web_slider_3000x200px_solkullen
ssf_web_slider_3000x200px_holms_sidfot
ssf_web_slider_3000x200px_stenhusivast
ssf_web_slider_3000x200px_orementhus
ssf_web_slider_3000x200px_mbas
ssf_web_slider_3000x200px_wienerberger_sidfot