Sunt inomhusklimat

smabilder_500x331px_insp_paret1
[/one_half]

Stenhus har en sund och behaglig inomhusmiljö

Att bygga ett stenhus är ett bra sätt att försäkra sig om att få en sund inomhusmiljö -– något som inte minst allergiker och astmatiker uppskattar. Lättbetongen är ett oorganiskt material som består av råvaror som kalk, cement och finmald kvartssand. Man kan säga att lättbetongen till stor del består av luft som har slutits in i materialets porer. Det är ett naturligt material och eftersom det är oorganiskt avger det inga hälsofarliga gaser eller ämnen. Dessutom möglar eller ruttnar inte lättbetong vilket också är en stor fördel för hälsan, speciellt om man är allergisk. Stenhus är friska hus, där både stora och små kan känna sig trygga, trivas och må bra, generation efter generation.

Stenhus byggs med beprövade material som har använts i husproduktion under många år och är klassade som sunt byggnadsmaterial. Tack vare användandet av naturprodukter har väggmaterialet inga mätbara emissioner. Stenhus byggs för många års användning, därför måste alla material vara beständiga och allergisäkra. Stommen av lättbetong gör att huset andas på ett naturligt sätt, och obehagliga överraskningar som röt- och mögelskador på bärande delar är helt enkelt inte möjliga i ett hus byggt i sten.

Ljudisoleringen i ett stenhus är mycket bra. Enligt en del studier, bland annat Moderna murade stenhus-teknisk utformning från Avdelningen för konstruktionsteknik, Lunds tekniska högskola, kan det skilja cirka 14 decibel i ljudnivå mellan ett stenhus och ett trähus. Detta kan utgöra en påtaglig skillnad om huset ligger i närheten av en trafikerad väg. Även ljudisoleringen invändigt påverkas positivt om man väljer att bygga i lättbetong eftersom ljud mellan rum och våningsplan dämpas i större utsträckning än om man väljer en konstruktion i trä.