H + H Sverige AB

H + H Sverige AB

H + H Sverige AB

För oss på H+H har miljömedvetet kvalitetsbyggande varit en målsättning under många år. H+H fokuserar på optimering av hela värdekedjan från fabrik via logistik till färdiga, monterade produkter. H+H:s arbete har resulterat i en serie lättbetongprodukter med inbyggda fördelar:

– Miljövänligt
– Flexibelt
– Brandsäkert
– Värmetrögt
– Välbeprövat
– Bärande
– Oorganiskt

H+H:s framtid är utveckling och försäljning av intelligenta, industrialiserade lättbetonglösningar. Vi arbetar med byggsystem för enfamiljshus, hallbyggnader/industrilokaler, flerbostadshus, gruppbyggda småhus/radhus och byggsystem för övriga byggnader, så som skolor, sjukhus etc.

H+H Sverige AB ingår i den danska börsnoterade koncernen H+H International A/S, som har tillverkat lättbetong i över 70 år. Koncernen är i dag en av Nordeuropas största tillverkare av lättbetong och marknadsledande i Sverige.

Introduktion i Sverige år 2000
Huvudkontor i Malmö. Lager i Malmö och Stockholm/ Bålsta
Försäljningskontor i Malmö, säljare i Stockholm och Göteborg
H+H produkter från Finland, Tyskland och Estland
Internationell koncern med nationell förankring

www.hplush.se/sv