Passivhuset i Lomma

Huset som ligger i Lomma, strax utanför Malmö, är resultatet av ett gemensamt projekt för utvecklande av passivhus i lättbetong för svenska förhållanden.

Medverkande i projektet har varit Metro Arkitekter, H+H Sverige samt Haaks Stenhus. I ett passivhus är den tillförda energin minimal. Bostaden värms upp genom att man tillvaratar värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol. Passivhuset i Lomma har en enkel kvadratisk form där konstruktionen är synliggjord och fasadens utseende kan liknas vid stora murblock som är staplade på varandra.

Fönster och andra byggkomponenter har fått stå tillbaka för intrycket av muren. De 180 kvm boyta är fördelade på två plan och förbinds med en takljusbelyst trapphall. Fönsteröppningarna har placerats med omsorg i siktlinjer och tack vare lättbetongens unika egenskaper har det varit möjligt att vinkla fönstersmygarna på ett sätt som ger maximal ljusinstrålning och ett intressant ljusspel i bostaden.

Läs mer om Haaks Stenhus
Läs mer om H+H Sverige