Om oss

omoss

Vi gör det enkelt för dig som ska bygga stenhus

Svenska Stenhusföreningen är en oberoende och opinionsbildande rikstäckande intresseförening som främjar byggandet av stenhus i hela Sverige. Bland våra medlemmar finns materialleverantörer, entreprenörer, arkitekter, konsulter samt försäljningsbolag som agerar mellanhand vid husaffärer. Föreningen etablerades 2010 och har som ett av sina främsta syften att:

  • göra det enkelt att hitta företag som bygger stenhus
  • verka för att medlemsföretagen ska vara en trygg leverantör för kunden
  • medlemmarna i föreningen erbjuder produkter och hus som vänder sig till olika målgrupper
  • samverka med samarbetspartners som leverantörer, konsulter och övriga aktörer

Om du väljer att anlita ett medlemsföretag inom Svenska Stenhusföreningen kan du känna trygghet i att företaget:

  • alltid har tillgång till de senaste rönen inom teknik, aktuella energiregler med mera genom sin medverkan i Svenska Stenhusföreningens Tekniska Kommitté
  • tillämpar gemensamt överenskomna Etiska regler.
  • verkar för god miljö i byggandet