Medlemsskap


Vi finns för dig som gillar hus i sten

Svenska Stenhusföreningen (SSF) är en rikstäckande intresseförening för hustillverkare, entreprenörer, leverantörer, konsulter, försäljningsbolag och andra samarbetspartners i stenhusbranschen. Vi erbjuder olika slags medlemskap och årsavgiften baseras på vilken typ av medlem man är.

 Ett viktigt syfte med föreningen är att göra det enklare för kunder att hitta väletablerade och trygga stenhusföretag som har dokumenterad erfarenhet av att bygga stenhus.

Föreningen ska dessutom:

– Öka antalet nybyggda stenhus i Sverige.
– Opinionsbilda för stenhus.
– Marknadsföra SSF och dess medlemmar.
– Tillhandahålla en informativ, saklig och intressant hemsida.
– Utbilda och informera för medlemmars räkning.
– Förhandla och förmedla för medlemmars räkning.
– Bygga nätverk och samarbeten.
– SSF utför kvalitetssäkring för sina medlemmar, vilket är en trygghet för konsumenter.
– Ha tillgång till de senaste rönen inom teknik, som t.ex. aktuella energiregler med mera.
– Tillämpa gemensamt överenskomna etiska regler.
– Ha erfarenhetsutbyte med leverantörer, entreprenörer, konsulter och försäljare.
– Samarbeta med branschföreningar och organisationer i gemensamma frågor.

Som medlem har du många fördelar:

För dig som är leverantör av stenmaterial:
Som medlem får du hjälp med att presentera dina produkter och budskap. Du får SSFs kvalitetsstämpel som leverantör samt hjälp med marknadsföring.

För dig som är entreprenör och bygger stenhus:
Som medlem får du nära koppling till leverantörer, konsulter och säljbolag. Du får utbildning, information och certifiering. Du får tillgång till SSFs serviceavdelning med juridisk-, ekonomisk- och marknadsföringshjälp. Du får bygga SSV – Svenska Stenhusvillan. Du får SSFs kvalitetsstämpel som leverantör samt hjälp med marknadsföring.

För dig som är konsult och föreskriver stenhus:
Som medlem får du tillgång till ett omfattande nätverk av husföretag, entreprenörer och husförsäljningsföretag och möjlighet att fånga upp nya kunder. Du får utbildning, uppdateringar och information. Du får en kvalitetssäkring som yttrar sig i kunnande och trygghet.

För dig som säljer stenhus:
Som medlem får du tillgång till ett omfattande nätverk av entreprenörer, leverantörer, arkitekter och konsulter. Du får utbildning, uppdateringar och information samt kvalitetssäkring.

Läs gärna vår >>Folder_SSF