Fuktsäkert

ssf_slide_ark_500x700px_dusch
Stenhus är fuktsäkra

När du bygger ett stenhus med en stomme av lättbetong, som är ett oorganiskt material, bygger du ett hus som inte kan ruttna eller mögla. Stenhusets yttervägg byggs i ett skikt och fasadputs läggs direkt på lättbetongen, vilket eliminerar risken för fuktskador. Ett hus som är byggt i sten behöver aldrig repareras eller renoveras på grund av fukt och mögel i stommen. Mögelsvampen trivs helt enkelt inte i ett stenhus.
I en tung, homogen eller massiv konstruktion av lättbetong består väggen huvudsakligen av ett och samma material rakt igenom som både bär och isolerar.
En tung konstruktion i lättbetong har många fördelar. Ett och samma material innebär större förutsägbarhet när det gäller reaktion på fukt, värme med mera, än när olika material blandas i en och samma vägg. Man slipper också problem med köldbryggor, skarvar och vindläckage. Inga plaster, limmer, köldbryggor eller andra konstigheter förekommer i väggarna av lättbetong. Om väggen putsas blir den dessutom mycket tät. Ett stenhus innebär vidare att det inte finns några hälsorisker och framtida problem. Röta, insekter och rost biter som sagt inte på stenmaterial. Lättbetongen är oorganisk och är därmed immun mot angrepp från fukt- och mögelsvampar.

Lättbetonghus har dessutom en rad fördelar framför vanlig betongkonstruktion. Eftersom lättbetongen är porös har den mycket bra isoleringsegenskaper, den är fuktbuffrande (hygroskopisk) och man slipper använda armeringsjärn. En annan stor fördel med lättbetong är att man inte behöver använda några fuktspärrar i badrummen, då väggen tillåter fuktig badrumsluft att vandra in och ut i konstruktionen utan risk för mögeltillväxt, eftersom inget organiskt material finns närvarande. På en kaklad lättbetongvägg i våtutrymmen kan fukten gå in i kakelfogarna utan att det blir ett problem. Lättbetongen buffrar fukten och kan sedan släppa ut den igen. För att lättbetongen ska behålla sina fuktreglerande egenskaper är det viktigt att även här använda en puts som tillåter fuktvandring.