Fakta

Vad är ett stenhus?

För oss inom Svenska Stenhusföreningen är definitionen av ett äkta stenhus mycket tydlig och väldigt enkel.

Stommen hos stenhus ska bestå av en stenvägg, vilken är tillverkad i något helt oorganiskt material som t.ex. lättklinkerblock, lättbetong eller tegel. Med andra ord så ska ytterväggar, bärande konstruktioner och bjälklag vara murade eller gjutna i icke organiska material. Stenväggen ska minst uppfylla alla uppställda krav beträffande förmåga att bära laster, energikrav, täthet mot ofrivilligt luftläckage samt brandsäkerhet.

bild1

Hus med trästomme och puts på utvändig skiva är inte vad vi kallar stenhus. Inte heller kallar vi hus, vars stomme består av olika material och där endast en liten del är sten, för stenhus. Det vi kallar stenhus är helt enkelt hus byggda av sten och inget annat.