Energieffektivt

smabilder_500x331px_insp_gbg1_vrum
Stenhus är energieffektiva

Att bygga sitt hus i sten ger en hel del fördelar ur energisynpunkt. Tack vare lättbetongens goda värmelagrande egenskaper blir kostnaderna för uppvärmning/nedkylning låga i ett stenhus. Trögheten i stenen gör att både värme och kyla magasineras, vilket ger ett svalt och skönt hus på sommaren och ett behagligt varmt hus på vintern. Väggar i lättbetong är täta och passagen av värme eller kyla genom väggen bromsas därmed på ett effektivt sätt. Eftersom läckor står för en stor del av energiförlusterna i ett hus är förmågan att stoppa läckor en stor fördel för lättbetong som ett klimatsmart byggnadsmaterial.

Stenhus klarar utan problem energikraven i de nya byggreglerna från Boverket. Med lättbetong får man ett välisolerat, tätt och energisnålt stenhus med låga driftkostnader. Lättbetong är ett homogent, sunt och beständigt material vars goda värmeisoleringsegenskaper består under byggnadens hela livslängd. Lättbetong är också ett material med stor värmetröghet. Det innebär att huset håller värmen inne på vintern och stänger den ute på sommaren – inomhusklimatet blir jämnt och behagligt året runt. Förmågan att jämna ut inomhustemperaturen ger ekonomiska fördelar genom att såväl värmebehovet som värmeeffektbehovet blir lägre i ett stenhus.

Stenhus är lufttäta och energisnåla hus. Ett hus ska vara så tätt som möjligt, d.v.s. ha en god täthet mot luftläckage, för att vara energisnålt och för att ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt att göra. Det är enkelt att bygga stenhus med mycket god lufttäthet för att hålla ner energikostnaderna. Det behövs inga plastfolier, tätningsremsor med mera utan tätheten uppnås med ett enda skikt, lättbetongmaterialet.