Byggtider

byggtider

När lättbetong levereras till arbetsplatsen innehåller den 30-40 % vatten, denna vattenmängd torkas ut under byggtiden. Vid byggnation av en villa räknar man med en byggtid av cirka 6 månader, tiden räknas från att man gräver för plattan till att villan är klar för inflyttning. Under dessa 6 månader torkar lättbetong ut, torktiden för ytterväggarna ligger på 1-2 månader. Innerväggarna torkar betydligt snabbare, oftast ligger torktiden på innerväggar på cirka 14 dagar. Viktigt är att fuktkvoten inte överstiger 15 % innan man spacklings- och målningsbehandlar insidan av huset.

Under den kalla delen av året har uteluften ett lågt fuktinnehåll. Det är då enklast att torka ut byggnaden genom att höja inomhustemperaturen med byggtork eller befintligt värmesystem och ventilera. Ventilering kan åstadkommas om den mekaniska ventilationen inkopplas och körs med full effekt. Det kan också ske genom att fönster placerade diagonalt i byggnaden ställs öppna med en springa av ca 10 cm. Under juni, juli och augusti har uteluften ett högt fuktinnehåll vilket gör att en avfuktare då är effektiv. När man använder avfuktare är det viktigt att så litet luft som möjligt läcker in i byggnaden eftersom avfuktaren annars avfuktar uteluft som läcker in. Innan målnings- och tapetseringsarbetet påbörjas bör fuktprov tas på underlaget. Provet som tas i ytskiktet (0-30 mm) vägs varefter det torkas i 105°C under minst ett dygn och sedan vägs det på nytt. Viktminskningen dividerad med torrvikten och multiplicerad med 100 ger fuktkvoten i viktprocent. Fuktkvoten får inte vara högre än 15% om ytbehandlingen ska kunna påbörjas.

Vid inflyttning i nybyggda hus bör följande anvisningar, som i och för sig inte är specifika för lättbetong, beaktas. Sörj för en god ventilation, sätt distanser t ex korkar bakom tavlorna så att rumsluften kommer åt ytorna bakom och ställ möblerna någon decimeter från väggarna. Minska ej på ventilationen, vädra ordentligt. Ha gärna garderobsdörrarna och dörrarna till dusch- eller badrum på glänt.