Byggsystem

byggsystem

Byggsystemet är baserat på lättbetong i ytterväggar, innerväggar, bjälklag och tak. Materialet ger en rad naturliga fördelar, som enkel konstruktionsteknik, bra hållbarhet och ett sunt inomhusklimat. Dessutom slipper man problem med mögel, och får ett brandsäkert boende. Lättbetongens fördelar gör nytta för såväl arkitekten som ritar huset som för hantverkare som bygger det. Men framför allt för de människor som ska bo och leva i huset i generationer.

Ytterväggar byggs upp med massiva block med integrerad isolering eller massiva väggelement som putsas eller kläs med panel eller fasadsten utvändigt. Till ytterväggar används produkter i tjocklek 300-500 mm. Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras lättbetongbalkar.

Innerväggar av block eller element som tunnputsas och/eller spacklas före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras lättbetongbalkar.

Bjälklag över kryprum, till mellanbjälklag och till takbjälklag utförs av armerade bjälklagselement av lättbetong. Elementen läggs upp på murverk, elementväggar, lättbetongbalkar eller stålprofiler. Längs- och tvärfogar gjuts i med bruk.

Elementets ovansida förses med någon typ av undergolv och golvbeläggning. Elementet tilläggsisoleras på undersidan eller ovansidan med mineralull eller cellplast.

Elementets ovansida täcks med en plastfilm innan isolering med mineralull eller cellplast och beläggs med takbeläggning. Elementets undersida behandlas med sandspackel och öppen latexfärg.