Brandsäkert

ssf_slide_ark_vrum_brasa
Stenhus är brandsäkra

Stenhus är brandsäkrare och motstår brand bättre än hus byggda helt i trä eller något annat lättbyggnadsmaterial. Lättbetong dämpar temperaturutvecklingen vid brand tack vare sin goda förmåga att absorbera och lagra värme. Hus av lättbetong och andra massiva stenmaterial brinner inte ner i lika hög grad som hus byggda i till exempel trä. Skadorna i ett stenhus begränsas i de flesta fall till saneringsarbeten och arbeten för att återställa byggnaden. Detta innebär att det går snabbare och att det blir billigare att återställa ett stenhus efter en brand.

Vad händer med lättbetongen vid en brand? Lättbetong är helt obrännbart och påverkas knappt av temperaturer upp till cirka 1000 ⁰C. Om branden har varit mycket intensiv kan lättbetongmaterialet lokalt förglasas, eftersom lättbetong börjar smälta vid temperaturer omkring 1000 ⁰C. Sprickbildningar och krackeleringar kan ske i ytan av lättbetongbjälklag till följd av längdändring i armeringsstänger och temperaturspänningar i lättbetongmaterialet. Dessa skador är dock ytliga och kan normalt lätt åtgärdas genom lagning av aktuella element. Tack vare lättbetongens goda förmåga att absorbera värme blir temperaturutvecklingen vid en brand i ett stenhus långsammare och lägre än i ett hus uppfört med lättbyggnadsteknik. I ett rum med 200 mm tjocka lättbetongväggar blir temperaturen efter 4 timmars, fyrsidig brandbelastning, endast ca 30 ⁰C.